Счетоводно обслужване

 

Предлаганото от РУТ ЕООД счетоводно обслужване включва следните дейности:

1. Обработка, контрол и класиране на счетоводни документи;
2.Ежемесечно осчетоводяване на всички документи съгласно
изискванията на българското законодателство за конкретния
вид икономическа дейност;
3.Изготвяне на необходимите за счетоводството вторични документи;
4. Ежемесечно изготвяне на справки за задълженията на клиенти
и към доставчици;
5. Изготвяне и предоставяне на счетоводни отчети и информация за финансовото състояние на дружеството на клиента;
6. Изготвяне на Амортизационен план;
7. Изготвяне на счетоводна политика;

Повече за цените и ценовите пакети за абонаментно и еднократно счетоводно обслужване на счетоводна фирма РУТ ЕООД.