Промени в закона за данък добавена собственост

Около направените съществени промени в Закона за данък добавена стойност за „касовата отчетност” и включването на непреработената селскостопанска продукция в приложението за обратно начисляване на ДДС, може да не се забележи, че има промени и в удължаването на срока за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за наличие на активи, придобити преди регистрацията по ЗДДС. 
Това право е променно с промяната на чл. 75 ал. 2 и чл. 77 ал. 2 от ЗДДС от три на 12 месеца с цел уеднаквяване на сроковете за упражняване на правото за приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС. В тази връзка са направени промени и в чл. 61 ал. 4 от ППЗДДС.
За заварените случаи от предходния период е предвиден преходен режим с § 23 от ПЗР на ПИД на ППЗДДС.
Съгласно този параграф правото за приспадане на данъчен кредит възникнало до 01.01.2014 г., което не е упражнено към датата на влизане в сила на измененията и не са изтекли трите данъчни периода, да се упражни в някой от следващите дванадесет данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право.  
За консултация със счетоводител в София се обадете днес на експертите от  РУТ ЕООД.
Dimka Topalova

За Dimka Topalova

Специализация фирмено счетоводство. С над 20 годишен професионален опит. Предлагам данъчни и счетоводни консултации и решения.
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.