Услуги

Мъдрост
Разумният човек търси не това, което е приятно, а това, което го спасява от неприятностите.
                                                                                                                           Аристотел

В контекста на написаната мъдрост, ние ще ви спестим неприятното усещане за непълнота в работата, като вършим онова, което вие не познавате или малко познавате.

В РУТ ЕООД ние се стремим да задоволим изискванията и очаквания на нашите клиенти за съвместна и ползотворна работа. Разполагаме със съвременна техника и методи на комуникация. Работим с професионализъм и индивидуално отношение към всеки клиент. Клиентите са особено важни за нас. Независимо от вида и големината на Вашия бизнес ние ще намерим отговор за Вашите потребности от счетоводно обслужване. Затова и ценовата политика на дружеството е такава, която да отговаря на индивидуалните характеристики на всеки клиент.

Предлагаме следните форми на сътрудничество:

- Абонаментно счетоводно обслужване;
- Еднократни или периодични консултации и счетоводни услуги;
- Еднократно счетоводно обслужване за годишно приключване и
изготвяне на Годишни данъчни декларации
за фирми и физически
лица с малък годишен обем на дейност или без дейност;

Ако изберете абонаментно счетоводно обслужване, това ще доведе до освобождаване в максимална степен от притесненията относно задълженията и отношенията Ви с местните данъчни институции. Изцяло ще се освободите от ангажимента за счетоводната отчетност на Вашата организация. Това ще освободи ценно време да се грижите за развитието и на управлението на Вашият бизнес. Заедно с това Вие ще имате бързи и ефективни решения на оперативни финансово-счетоводни въпроси и постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на вашия бизнес

Административното обслужване е едно задължение, което ние ще извършим вместо Вас. Връзката със институциите, свързани със счетоводната Ви дейност няма да е Ваша грижа. Ние ще осъществяваме тази връзка по електронен път, а при необходимост ще бъдем в техните офиси, за да свършим нужното вместо Вас.

Документалното оформяне на договори, писма до институциите, декларации и пр. документи ще бъде извършено, а за Вас ще остане само да положите подпис.

Системно ще бъдете уведомявани за промените в нормативната уредба, касаещи счетоводното, данъчното и осигурителното задължение на Вашето дружество.

В тясно сътрудничество с юристи и адвокати ние Ви предлагаме консултации и решения по финансово-счетоводни въпроси, които да са във Ваша услуга.

Използвана нормативна уредба:
Закон за счетоводството, Счетоводни стандарти,
Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъка върху добавената стойност, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, Здравен закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за статистиката, Валутен закон, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за защита на личните данни, Наредби и други нормативни документи свързани с изброените услуги.