Консултации

Счетоводна фирма РУТ ЕООД предлага следните консултации на фирми и физически лица в град София:

1. Консултации по счетоводно и данъчно законодателство;
2. Консултации по обществено и здравно осигуряване;
3. Консултации по трудово законодателство;
4. Консултации по търговско договаряне;
5. Консултации по организация и управление на фирма;
6.Счетоводни консултации за организацията и водене на
счетоводство на дружества и физически лица; едностранно
( първично ) счетоводство, бюджетно счетоводство и пр.